Asociatia SAVE

     

 Asociatia poarta denumirea completa de "ASOCIATIA SPERANTA, AJUTOR, VIITOR, EFECT" (SAVE), in conformitate cu dovada disponibilitatii denumirii nr. 120241 din data de 23 ianuarie 2013, eliberata de Ministerul Justitiei.

    ASOCIATIA SAVE se constituie ca persoana juridica româna de drept privat, nonguvernamentala, nonprofit si independenta, in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

    Scopul asociatiei il reprezinta identificarea, analiza si solutionarea problemelor sociale, a celor determinate de lipsa posibilitatilor materiale, de lipsa accesului la educatie si sanatate si alte pârghii specifice unei societati dezvoltate prin elaborarea de programe si proiecte, in sprijinul unei democratii moderne.

In vederea indeplinirii scopului sau, asociatia SAVE isi propune urmatoarele obiective:

Sensibilizarea membrilor societatii cu privire la problmele actuale (discriminarea pe   criterii etnice, sociale sau   religioase) si identificarea unor solutii;

- Stimularea solidaritatii, a voluntariatului si dezvoltarea spiritului civic;

- Crearea de facilitati la nivel nivel european pentru imbunatatirea calitatii vietii;

- Identificarea, prevenirea si rezolvarea problemelor comunitatii;

- Incurajarea diverselor forme de exprimare;

 - Organizarea de evenimente culturale, stiintifice, educative;

- Implicarea in proiecte locale, nationale, internationale;

- Initierea de proiecte pentru acordarea de ajutor material copiilor saraci si persoanelor cu dizabilitati;

- Initierea de proiecte privind repectarea drepturilor omului si egalitatea de sanse;

- Initierea de proiecte privind protejarea mediului;

- Realizarea de parteneriate cu institutii scolare sau culturale, de stat sau private care au legatura cu scopul asociatiei;

- Realizarea unui centru de consiliere a copiilor cu nevoi speciale;

- Organizarea de ateliere in spatii amenajate de lucru pentru deprinderea abilitatilor practice in domenii diverse de activitate;

- Producerea si comercializarea obiectelor de provenienta proprie si nu numai, obtinute in cursul sedintelor de promovare a vocatiilor personale;

- Stimularea performantei in diverse domenii de activitate (educatie, cultura, stiinta);