Proiecte asociatia SAVE 2013

 
Dăruind vei dobândi!

Asociaţia SAVE Suceava, Asociaţia Kontrast-E Suceava şi Asociaţia Multicare Suceava , în parteneriat cu Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, Colegiul Naţional „Petru Rareş” Suceava şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava organizează în perioada 23 septembrie – 18 octombrie, la Suceava Campania „Dăruind, vei dobândi” Scopul ei este ajutorarea copiilor şi adulţilor cu nevoi speciale. Campania constă în acţiuni de colectare şi donaţii de carte, jocuri, jucării, materiale şi rechizite şcolare, materiale necesare atelierelor de ergoterapie, în scopul facilitării accesului la lectură, educaţie şi recuperare pentru copii şi adulţi cu nevoi speciale, precum şi persoane care provin din medii defavorizate, aflate în evidenţele Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Suceava.
Această campanie îşi propune, cu sprijinul colectivităţilor locale, şcolilor, persoanelor fizice şi juridice, instituţiilor, tuturor actorilor sociali, să se aplece asupra problematicii şi nevoilor acestor categorii de persoane. Accesul la practicile şi experienţele culturale pentru toţi cetăţenii, indiferent de naţionalitate, vârstă, sex, rasă, religie etc., îmbogăţeşte identitatea culturală şi conferă sentimentul de apartenenţă la grup, la o comunitate al fiecărui individ, susţinând astfel integrarea şi incluziunea socială.
„Dăruind, vei dobândi” urmăreşte să aducă un plus de fericire, un sprijin moral şi material copiilor şi adulţilor care au nevoie de ajutor. Toţi cei interesaţi de Campania „Dăruind, vei dobândi!” sunt invitaţi să facă donaţii la sediu Protecţiei Copilului Suceava, din bdul George Enescu, nr. 16, etaj II, serviciul Echipe mobile. Pentru mai multe informaţii, puteţi suna la numărul de telefon 0745 167 910, e-mail brandusa_bialy@yahoo.com , la numărul de telefon 0731 199 700, e-mail: daneliucd@yahoo.com , e-mail: office@save+ong.ro , telefon: 0723 058 321.